Flagge-GB dänische Flagge als Textanker

Thors Kampf gegen die Midgardschlange

Thor, der stärkste und wohl auch bekannteste aller nordischen Götter, ist im Süden auch als Donar, der „Donnerer“ bekannt und damit Namensgeber des Donnerstags. Zu seinen Attributen zählen, neben dem Blitze schleudernden Hammer „Mjöllnir“, ein von zwei Ziegenböcken gezogener Streitwagen, ein Kraftgürtel und eiserne Handschuhe. Er verteidigt Midgard, die Welt der Menschen, gegen alle bedrohlichen, Chaos anrichtenden Wesen, was wir dann als Gewitter wahrnehmen. Das hier zu sehende Bild zeigt „Thors Kampf gegen die Midgardschlange“, eines der häufigsten Themen skandinavischer Sagen von der Wikingerzeit bis in die Moderne. Weitere Informationen zu Thor bei Wikipedia.

Thor kämpft gegen die Mitgardschlange

Diese Interpretation als Zeichnung im Comic-Stil stammt vom Schleswiger Arndt Mathan.

weiter Richtung Schloss Gottorf

weiter Richtung Innenstadt

 

Thors kamp mod Midgårdsormen

Thor, den stærkeste og nok også den mest kendte gud blandt de nordiske guder er længere syd på også kendt som ” Donar”. Han har givet torsdagen sit navn. Til hans attributter hører foruden den lynende hammer ”Mjølner”, en stridsvogn der bliver trukket af to gedebukke, et kraftbælte og en jern handske. Han forsvarer ”Midgård”, menneskernes verden , mod alt ondt, som kommer til udtryk som lyn og torden. Dette billede viser ” Thors kamp mod Midgårdsormen” som er et af de hyppigste skandinaviske sagn fra vikingetiden til i dag. Billedet er lavet efter et udkast af slesvigeren Arndt Mathan i comic stil.

 

Thor’s Battle against the Midgard Serpent

Thor is the strongest and probably the best known of all Gods of the Norse Mythology. In the South he is known as Donar, meaning “thunder” and lending his name to the weekday Thursday. Thor possesses the lightning hammer “Mjöllnir”, a goat-driven chariot, a belt of strength and iron gloves. He protects Midgard, world of mankind, against all harm. His battle against those menacing creatures appears as lightning to mankind. The drawing here depicts one of most common motives of the Norse Mythology from the Viking Age up until modern times: “Thor’s Battle against the Midgard Serpent”. The drawing is based on the design by the Schleswig artist Arndt Mathan.